Rosa Gallica Officinalis ที่รู้จักกันในนาม Gallic กุหลาบฝรั่งเศสหรือ Apothecary กุหลาบของ Provins และกุหลาบแดงของแลงแคสเ ภาพสต็อก ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้

P18 ลิลลี่คาสปังก้าเล็ก 3บาน2ตูมคละสี ก้านยาว 80 ซม.

กุหลาบ minerva

กุหลาบ minerva