ผลกระทบของการออกกำลังกายและการเสริมโปรตีนที่อุดมด้วยลิวซีนต่อการทำงานทางกายภาพ องค์ประกอบของร่างกาย และการอักเสบในผู้สูงอายุก่อนร่างกายอ่อนแอ: การศึกษากึ่งทดลอง

Protein supplements for the elderly

เวย์เป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงลิวซีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อ คอลลาเจนเป็นอาหารเสริมคุณภาพต่ำและมีปริมาณลิวซีนต่ำ นักวิจัยให้ความเห็นว่า “โปรตีนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากันทั้งหมด” เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีภาวะเปราะบาง เวย์มีความเหมาะสมมากกว่าคอลลาเจนสำหรับสร้างกล้ามเนื้อ เมื่ออายุมากขึ