“หวยฮานอยออกอะไร”: การบริหารโครงการจากมุมมองของนักแสดง

จะมองแต่ละวันเป็นฉากละครชีวิตจริงหนึ่งฉากที่จะต้องเล่นไป คำถามที่เรามักถามตัวเองว่า “หวยฮานอยออกอะไร” ก็คล้ายคลึงกับการรอดูสคริปต์ของฉากต่อไปในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นอนาคต, เป้าหมาย, หรือแผนการที่เราต้องเตรียมตัว. ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นมาจากแผนการที่ออกแบบและบริหารจัดการได้ดี.

เมื่อเราเทียบเช่นนี้กับการบริหารโครงการ, เราสามารถเห็นความคล้ายคลึงกัน. อย่างเช่น, นักแสดงมักจะต้องเตรียมตัวและฝึกฝนตัวเองให้พร้อมสำหรับฉากที่จะเกิดขึ้นต่อไป, ทำงานร่วมกับผู้บริหารโครงการ, และรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง. เหมือนกับการที่เราจะต้องเตรียมตัวและวางแผนสำหรับการรับผลลัพธ์ของ “หวยฮานอย” ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้.

นักแสดงมักจะต้องรับความกดดันและความไม่แน่นอนที่เกิดจากผลลัพธ์ที่อาจจะไม่ตรงกับความคาดหมาย แต่ก็ต้องสามารถปรับตัวและดำเนินต่อไป นั่นก็เหมือนกับการที่เราต้องรับผิดชอบและจัดการกับผลลัพธ์ของ”หวยฮานอย” ของเรา, แม้บางครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ตรงกับความคาดหมายของเรา ทุกขั้นตอนในการวางแผนและเตรียมพร้อมในการรับผลลัพธ์ เหมือนกับการที่นักแสดงต้องเตรียมตัวเข้าใจบทและฝึกซ้อมเพื่อให้การแสดงดีที่สุด.

อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารโครงการคือ ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ในสภาวะที่เราอยู่, “หวยฮานอยออกอะไร” ทุกวันนี้ คือความไม่แน่นอนที่เราต้องพบเจอ การที่เราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนกับนักแสดงที่สามารถรับมือกับบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ได้.

เมื่อมองจากมุมมองของนักแสดง, “หวยฮานอยออกอะไร” ไม่ใช่เพียงแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นการทดสอบความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความไม่แน่นอน การที่เราสามารถรับมือและเรียนรู้จากการตรวจสอบผลลัพธ์ของ “หวยฮานอย” ทุกวันนี้