การขอพระราชทานเครื่องราชแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 งานวันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ. 2566 หน่วยจัดงานวันครูอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ sixteen มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรี#… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถ…

จดหมายข่าวกาญจน์ four เดือนพฤศจิกายน 2565 Read More… อบรมออนไลน์ฟรี สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์ วันเสาร์ ที่ 21 ม.ค. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถาวายอาจาริยบูชา a hundred and fifty ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต…

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครูผู้ช่วย

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำ… ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร… รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ… ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้ารา… ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังก… ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกา… คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเ… สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น © 2023. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 2 ชั่วโมง ago. รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์-ทดสอบออนไลน์ 128 หลักสูตร ช่วงกักตัว COVID-19… ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม…

ที่ ศธ ว1535 การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม ป ช ,และป ช ประจำปี 2558 เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก.. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน… นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ ประกอบพิธีราชสดุดี ถวายพวงมาลัยพระกร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ… วันศุกร์ที่ four พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัด ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป… แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ….

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด … ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครู… ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม… ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม…

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 25… ชุดกิจกรรม พัฒนาทักษการจ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ดาวโหลดได้ที่นี่ Read More… นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต four มอบหมายนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต four พร้อมด้วยนางสาวนุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์…

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 ร… ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิท… ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.กาญจนบุรี เข… คู่มือการดําเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุ… การจัดทาหลักสูตรเฉพาะพื้นที่และการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนประชาคมอาเซี…

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครูผู้ช่วย

เอกสารปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังและส่งเสริม… คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบกา… คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีง… ข้อมูลผลการประเมิน การอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จาก ระบบ e-ME… แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือข่ายการจดัการศึกษาสิงห์-ศรีมงคล สังก… กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ…

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ว 1506 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ม ป ช , ม ว ม และ ป ช ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้.. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาช่องด่าน… ประกาศ ประกวดราคาซื่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีป… ประกาศโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน 212 ล…

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชาดหาดแหลมเจริญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดร… วันพฤหัสบดีที่ three พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และนายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธ…

การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึก… (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ… สพป.ชร.1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สังกัด สพฐ. การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตร… วันที่ 12 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบ… ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ….

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต four… วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานการจัดงานวันครูจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื… วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร … วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่… ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรื… การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ส… ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถย…

ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อค… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดศื้อค… ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ…

เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA ฉบับปรับใหม่ (ภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน 2… แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหร… การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบปร… ตรวจสอบ วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ที่นี่ เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอาลักษณ์และเครื.. ที่ศธ ว 6452 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2563 ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม 1 ที่ศธ ว 645.. การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป … วันที่ 13 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางวันวิสา ศรีคูบัว ศึกษานิเทศก์ขำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ… นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิ&#…

15,438 นร.ในสังกัด sixty two บุคลากรใน สพป.กจ.four 91 รร.ในสังกัด 1,244 ครูและบุคลากรในสังกัด seventy three ผอ.รร. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต four… ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบ… ประกาศ สพป.กจ.3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพป.กาญจนบุรี … แจ้ง รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559 ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่…

ชงผอ รองผอ ชำนาญการพิเศษขอเครื่องราชฯ บอร์ดก ค ศ อนุมัติคืนอัตราเกษียณฯ 23,620 อัตรา เฉพาะสพฐ รับไป 22,519 อัตรา สถานบันการพลศึกษาเฮ ได้ย้อนหลังตั้.. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 2 ชั่วโมง ago. Copyright © 2023 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล). แผนอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2565 สพป.กาญจนบุรี เขต four Read More…

แบบสอบถามความคิดเห็นประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนการเรีย… ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย … คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเ… ประกาศ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคล… ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่… การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศ… ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประม…

วันที่ thirteen มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมาย นางวันวิสา… ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเ… ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุ… ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่… ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา…

ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพ… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โต๊ะ – เก้าอี้… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์การศึ… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต three การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์การศึก…

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วน… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับร…

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครูผู้ช่วย

ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว 3 ก.ย. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้่างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 2 ชั่วโมง in the past. เรื่อง แก้ไขการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. เรื่องการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ.

สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายอนุภาพ วาสาศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทค… ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์ จำนวน… ปฏิทินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สพป.กาญจนบุร… ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมา… ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเ… รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา …

ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้… ประกาศ สพป.กจ.three เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประ… ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ด… ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) (e-bi… หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อกล…

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษ… ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้… การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.

ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกา… ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการค… พระราชทาน เครื่องราชฯ sixteen,060ราย โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ sixteen,060 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ ค fifty eight นายกฯ ชวนคนไทยในประเทศแ.. ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื… ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย โดยดาวน์โหลดคู่มือและ… ด่วน ให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินตั้ง โรงเรียนบ้านกองม่องท…

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) (e-bidding)… คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา (… เว็ปไซต์เผยแพร่เอกสารเพื่อการศึกษา…